BARNPOSTERS. Posters till Barnrum online.

Visar 1 – 86 av 86 artiklar

Fotografi Posters

Visar 1 – 405 av 405 artiklar

Motivationsposters. Posters med motivation.

Visar 1 – 46 av 46 artiklar

Köksposters online. Posters till köket.

Formgivning, eller design, är ett begrepp som beskriver ett föremåls konstruktion, utseende eller den skapandeprocess[1] som används från idéstadiet till färdig produkt. Dessa produkter utvecklas efter funktionella och estetiska krav med utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer och miljöer.[2] Då inkluderas funktioner som teknik, användarvänlighet, miljövänlighet, utseende, affärslösningar och även marknadsföring. Det finns emellertid ingen allmänt accepterad definition av ordet design, då termen har olika betydelser inom olika designdiscipliner och användarområden.

Ordet design kommer från latinets designo = peka ut, avbilda, framställa. Design är en engelsk term med den ursprungliga innebörden för plan, skiss, ritning, vilken motsvarades av desseIn i 1600-talets Sverige. År 1650 sägs exempelvis att drottning Kristina hade fullföljd sin faders ”högberömlige och förnäme desseiner”. Man syftade då på den pågående stadsplaneringen i Stockholm och att Gustav II Adolf själv aktivt hade påverkat den. Posters till köket finns på Wallstars

Formgivning/design är den ändamålsenliga utformningen genom en formgivare/designer av hantverksmässigt eller industriellt framställda produkter och miljöer.[4] Formgivning används för att beskriva gestaltningen av hantverk eller industriellt framställda produkter och miljöer.[5] Syftet med formgivning och design är huvudsakligen att ge ett föremål eller en miljö en väl fungerade form, att underlätta dess användning, att optimera materialåtgången och att ge den ett tilltalande yttre.[6] Gränserna mellan konst, formgivning och design är inte helt tydliga, mycket tack vare den mängd områden begreppen ”konst” och ordet ”design” kan användas i. Formgivning används ofta i samband med områden som industridesign, grafisk design, mode etc. Begreppet ”konsthantverk” är en traditionell term som används i historiska diskurser för att beskriva hantverksobjekt. Formgivningen innebär gestaltningen av produkten, vad åskådaren ser, känner och vilket uttryck som förmedlas. Material, form och färg är element som formgivare arbetar med för att gestalta produkten[7].

Beroende på lärogrund avser begreppet formgivning utformningen av gränssnittet mellan produktens funktioner och användaren. Ännu mer begränsat används begreppet för att beteckna ett föremåls utseende eller den del av processen som innehåller konstnärligt skapande eller estetiska överväganden. Populärt används ordet också för att beteckna produkter, tjänster eller miljöer med tydligt estetiskt uttryck, som ”väl formgiven”, ”snygg design” eller ”tilltalande gestaltad”. Ibland görs en distinktion mellan formgivning och design, som till exempel av Stiftelsen Svensk Industridesign, vilken definierar formgivning som en ”verksamhet att skapa yttre form och dekor på främst bruksföremål, trycksaker och digitala medier”.[8]

Den svenske formgivaren Hans Ehrich använder ”gestaltning” om den skapande delen av sin yrkesutövning.[9] Designskribenten Hedvig Hedqvist menar att ordet design ”är egentligen till intet förpliktande om det inte definieras ur en estetisk och funktionell synvinkel.”[4] Genom globaliseringen har begreppet design blivit allt mer vanligt även i Sverige.[10] I vissa sammanhang är användning av ordet design att föredra, exempelvis i begrepp som industridesign eller programvarudesign. I efterföljande avsnitt har begreppen design och formgivning likställts.

Visar 1 – 96 av 96 artiklar

Visar 1 – 96 av 96 artiklar

Fashion Posters på nätet

Huvudartikel: Historien om västerländsk mode
Tidigt västerländska resenärer, som reser om till Persien, Turkiet, Indien eller Kina, skulle ofta anmärka på frånvaron av modebyten på respektive ort. Den japanska shoguns sekreterare bröt (inte helt noggrant) till en spansk besökare år 1609 att japanska kläder inte hade förändrats i över tusen år. [4] Det finns dock stora bevis i Ming Kina av snabbt växlande mode i kinesisk kläder. [5] Förändringar i kostym togs ofta i tider med ekonomisk eller social förändring, som hände i antika Rom och medeltida kalifatet, följt av en lång period utan stora förändringar. I det åttonde århundradet mauriska Spanien introducerades musiker Ziryab till Córdoba [6] [opålitlig källa] [7] sofistikerade klädstilar baserade på säsongsbetonade och dagliga mode från hans inhemska Bagdad, modifierad av sin egen inspiration. Liknande förändringar i mode inträffade under 1800-talet i Mellanöstern efter turks ankomst, som introducerade klädstilar från Centralasien och Fjärran Östern. Posters med fashion kan ni beställa på Wallstars

Början i Europa av kontinuerlig och allt snabbare förändring av klädstilarna kan vara ganska tillförlitligt daterad. Historiker, däribland James Laver och Fernand Braudel, börjar starten på västerländsk mode i kläder till mitten av 1400-talet, [9] [10] men det bör noteras att de tenderar att lita starkt på samtida bilder [11] och upplysta Manuskript var inte vanliga före det fjortonde århundradet. Den mest dramatiska tidiga förändringen av mode var en plötslig drastisk förkortning och åtdragning av den manliga överkläderna från kalvlängden för att knappt täcka skinkorna, [12] ibland tillsammans med stopp i bröstet för att få det att se större ut. Detta skapade den särpräglade västerländska konturen av en skräddarsydd topp sliten över leggings eller byxor.

Växelhastigheten accelererades avsevärt under det följande århundradet, och kvinnor och herrmodell, i synnerhet i dressing och smycken av håret, blev lika komplexa. Konsthistoriker kan därför använda mode med förtroende och precision till dagsbilder, ofta inom fem år, särskilt när det gäller bilder från 15-talet. Ursprungligen ledde förändringar i mode till en splittring över Europas övre klasser av vad som tidigare varit en mycket liknande förlovningsstil och den efterföljande utvecklingen av särskiljande nationella stilarter. Dessa nationella stilar var mycket annorlunda tills en motrörelse i 1700-talet införde liknande stilar ännu en gång, främst från Ancien Régime France. [13] Även om de rika vanligtvis ledde till mode, ledde det ökande välståndet i det tidiga moderna Europa till bourgeoisin och även bönderna att följa trender på avstånd, men fortfarande obehagligt nära eliten – en faktor som Fernand Braudel anser vara en av huvudmotorerna för att byta modet . [14]
Albrecht Dürers teckning kontrasterar en välvisad borgarklass från Nürnberg (vänster) med sin motsvarighet från Venedig. Den venetianska damens höga chopiner får henne att se längre ut.
Under 1500-talet var de nationella skillnaderna mest uttalade. Tio 16th century porträtt av tyska eller italienska herrar kan visa tio helt olika hattar. Albrecht Dürer illustrerade skillnaderna i hans faktiska (eller sammansatta) kontrast av Nürnberg och venetianska mode vid slutet av 15-talet (illustration, höger). Den ”spanska stilen” på 1600-talet började flytta tillbaka till synkronisitet bland högklassiga européer, och efter en kamp i mitten av 17th century tog franska stilar beslutsamt över ledarskap, en process som slutfördes på 18th century. ]

Även om textilfärger och mönster ändrats från år till år, [16] bytte en gentlemans kappa och längden på hans väst, eller det mönster som en dams klänning klipptes, ändras långsammare. Mänens mode var till stor del härledd från militära modeller, och förändringar i en europeisk manlig siluett galvaniserades i teatrar av europeisk krig där gentleman officerare hade möjligheter att göra anteckningar av utländska stilar som ”Steinkirk” cravat eller slips.
Marie Antoinette, fru till Louis XVI, var en ledare för mode. Hennes val, som denna 1783 vita muslinklänning som heter Chemise a la Reine, var mycket inflytelserika och utbredd. [17]
Även om det hade varit distribution av klädda dockor från Frankrike sedan 1500-talet och Abraham Bosse hade producerat gravyr av mode på 1620-talet, tog förändringstakten upp på 1780-talet med ökad publicering av franska engravings som illustrerar de senaste Parisstilarna. Vid 1800 klädde alla västeuropeerna sig (eller trodde de var); Lokal variation blev först ett tecken på provinskulturen och senare ett märke av den konservativa bonden. [18]

Trots att skräddare och klädföretag var utan tvekan ansvariga för många innovationer, och textilindustrin verkligen ledde många trender, är modedesignens historia normalt förstådd från 1858 när den engelska födda

FASHION POSTERS Det finns 158 produkter.

158

per sida

Visar 1 – 158 av 158 artiklar

Stadsposters Del 5

Stadsposters del 4